vastgoed
marketing

Verkoop
management

Vastgoed
Participatie

persoonlijke betrokkenheid gegarandeerd

Buro Vastgoed regisseert en realiseert de marketing en verkoop van nieuwbouwprojecten. Als je wilt, regelen we het hele proces van een zorgvuldig participatietraject met omwonenden, de marketingaanpak van het project tot resultaatgericht verkoopmanagement.

De meest effectieve aanpak voor het in de markt zetten van een vastgoedontwikkeling, is om een plan te maken dat elke fase in het proces overziet en optimaal op elkaar laat aansluiten. Buro Vastgoed focust in haar aanpak op negen facetten. We denken graag mee over het complete traject en sluiten ook graag aan op onderdelen. Net waar, voor de ontwikkeling, behoefte aan is. Hierbij is bovendien persoonlijke betrokkenheid gegarandeerd.

Aanpak

Best passende team

Buro Vastgoed sluit graag aan als het gaat om het in de markt zetten van vastgoedontwikkelingen. Omdat elk project anders is en een andere aanpak vraagt, werken we met een netwerk van flexibele partners. Door dit open model, kan voor elke opdracht het best passende team worden samengesteld.

focus

1. Marktanalyse
We starten met een analyse van het specifieke marktgebied waarbij we concurrentie, prijsontwikkelingen en doelgroepen in kaart brengen.
2. Participatietraject
Indien van toepassing stellen we een participatieplan op en verzorgen het gehele traject.
3. Woonwensen enquête
Met een woonwensen enquête kan scherper vastgesteld worden hoe het woningbouwplan uitgewerkt moet worden en kan er naast het peilen van voorkeuren vaak ook een start gemaakt worden met het opbouwen van een bestand met geïnteresseerden.
4. Doelgroep bepaling
Op bais van een analyse van de doelgroep kan worden bepaald welke kanalen en middelen het best ingezet kunnen worden. Door middel van (online) respons en klikgedrag kan de doelgroep steeds scherper worden vastgesteld.
5. Succes-indicatoren
Om het doel te bereiken is het belangrijk om te kunnen bijsturen als zaken anders lopen dan voorzien. Het stellen van tussentijdse doelen maakt het mogelijk om waar nodig tijdig zaken aan te passen.
6. Data gedreven prijsstrategie
De prijs wordt bepaald door de marktontwikkelingen, maar ook door voorkeuren van potentiële kopers. Op basis van (klik)data stellen we de optimale prijs vast.
7. Marketing- en communicatieplan
Hierin wordt de keuze in kanalen en communicatiemiddelen vastgesteld, perfect afgestemd op de doelgroep.
8. Verkoopstrategie en klantreis
Na het online aantrekken van geïnteresseerden, moet het verkoopproces hier naadloos op aansluiten. Door dit als onderdeel van het strategisch plan uit te werken, zorgen we ervoor dat er geen kansen verloren gaan en de klantreis van begin tot eind perfect verloopt.
9. Evaluatie
We zijn pas echt tevreden als onze opdrachtgevers en de kopers dat zijn. Op basis van evaluaties scherpen we onze plannen steeds verder aan en heeft de opdrachtgever inzicht in de kopers-tevredenheid over het product en de processen tot en met oplevering.

Strategie

We ontwerpen een maatwerkplan op basis van een marktanalyse en desgewenst een woonwensen onderzoek. Met deze data gedreven aanpak kunnen wij verkoopprijzen optimaliseren en tijdens de uitvoering van het plan bijsturen waar nodig is. Zo behalen we de doelen die we samen hebben vastgesteld.

Verkoop

Een geruisloze klantreis van eerste interesse tot en met de handtekening is voor elk project belangrijk. Het tot in detail uitdenken en aansturen van het verkoopproces is waar wij sterk in zijn. Aangezien we de potentiële kopers door onze aanpak inmiddels beter kennen dan wie ook, kunnen we desgewenst ook de verkoop afhandelen.

Marketing

De juiste doelgroep via het meest effectieve kanaal op het juiste moment bereiken? Dankzij onze jarenlange ervaring, weten wij hoe je dat moet aanpakken. Een on- en offline communicatie-aanpak, website, impressies, nieuwsbrieven, ga zo maar door. Wij regelen alle onderdelen en zorgen dat het een perfect geheel blijft, zodat alle kansen worden benut.

Participatie

Steeds vaker begint een vastgoedplan met het laten participeren van belanghebbenden. Een goed participatietraject zorgt niet alleen voor draagvlak bij belanghebbenden, maar ook voor een beter plan. Wij zoeken de verbinding en zijn ervaren in het uitstippelen en uitvoeren van participatietrajecten.

‘Van idee tot aan succesvolle afronding.
Je bent bij het juiste buro.’

succesvol ondernemen

Met het oprichten van Buro Vastgoed is een lang gekoesterde droom uitgekomen. Nathalie heeft een brede achtergrond bij corporate financiële dienstverleners. Zij was daar onder andere verantwoordelijk voor conceptontwikkeling en strategie en was meest recent werkzaam als directeur Marketing. Vanuit de passie voor het ondernemerschap en de affiniteit met vastgoedmarketing heeft zij nu haar eigen bedrijf opgericht. Haar ervaring op het vlak van (online) marketing, data-analyse, sales en strategieontwikkeling sluit perfect aan op wat vandaag de dag nodig is voor het succesvol in de markt zetten van vastgoedontwikkelingen.

Graag tot ziens!

strategisch

Samen behalen we de doelen die we vooraf hebben vastgesteld.

effectief

Integrale aanpak waarbij alle kansen worden benut.

resultaatgericht

On- en offline communicatie voor nieuwbouwontwikkeling

Buitenplaats Hofstede

Het participatietraject voor Buitenplaats Hofstede is door Buro Vastgoed vormgegeven. Met onder andere een uitgebreide participatie-website, een enquête en diverse onlinebijeenkomsten is de inbreng van belanghebbenden opgehaald en in kaart gebracht ten behoeve van de verdere uitwerking van de plannen.

“De Landgoederenzone is een parel voor Rijswijk die voor veel inwoners van grote betekenis is. Als gemeentebestuur vonden wij het daarom van groot belang dat de omgeving intensief werd betrokken bij het plan ‘Buitenplaats Hofstede’. Buro Vastgoed heeft het participatieproces op uitstekende wijze vormgegeven, met organisatie, beeldvorming en rapportages. Echt een goed voorbeeld van hoe participatie binnen de nieuwe Omgevingswet door de projectontwikkelaar zelf uitgevoerd kan worden

CottagePark

Naast het maken van het marketingplan voor nieuwbouwproject CottagePark in Waddinxveen, heeft Buro Vastgoed de communicatie en het verkoopmanagement verzorgd. Alle woningen in dit project zijn ruim voor de start van de bouw verkocht.

Park OversdeSchie

Tijdens de haalbaarheidsstudie naar woningbouw door de projectontwikkelaar, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, heeft Buro Vastgoed het participatietraject opgesteld en gerealiseerd. Dit traject bestond onder andere uit een participatiewebsite, persoonlijke gesprekken, een online enquête en diverse bijeenkomsten. De haalbaarheidsstudie wordt momenteel verder afgerond, waarbij de ontvangen input waar mogelijk wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.